Yöneticilerinize
6 Ayda, Üst Düzey
Yönetsel Yetkinlikler
Kazandırın.

Yöneticileriniz -şüphesiz- zirvede olmak ister.
Çünkü işletmenin de hedefi zirvedir.

Siz de biliyorsunuz;
Zirve yolu zorluklar ve engellerle dolu.

Peki, yöneticileriniz, zirve yolundaki bu zorluk ve engelleri aşmak için gereken çeviklik, esneklik ve dayanıklılığı gösterebilecekler mi?

Management Guards yönetici ve yönetici adaylarınızı, 6 ay içinde üst düzey yönetsel yetkinliklerle donatır.

Management Guards Yönetici Gelişitirme Programları; yöneticilerinizin çevik, esnek ve duygusal açıdan dayanıklı olmalarını sağlar. Böylece, işletmenizin hedeflediği zirvelere hızla ve güvenle ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Programla ilgili detaylı bilgileri
bizzat Guard’lardan dinlemek isterseniz
bir tanışma toplantısı organize etmek için
aşağıdaki MG logosuna tıklayabilirsiniz.

İşiniz

Her işletme büyümeyi hedefler.
Sağlıklı ve kalıcı bir büyüme ivmesi için daima
dengede tutulması gereken 3 önemli unsur var:

  1. İç ve dış müşteri memnuniyeti
    artarak devam etmeli.
  2. Verimli çalışma koşullarının sürekliliği sağlanmalı.
  3. Ve elbette sürdürülebilir bir kârlılık da oluşturulmalı.

Bu 3 unsur dengedeyse,
işletmeler geleceğe daha güvenli bakabilirler.
Management Guards
Yönetici Geliştirme Programları
yöneticilerinizin bu dengeyi
sağlamalarını hızlandırır.

Programla ilgili detaylı bilgileri
bizzat Guard’lardan dinlemek için  

waranty-100

Müşteri Memnuniyeti

Müşteri ile kurulan başarılı ilişkiler
sadakat ve süreklilik sağlar.

Müşteri Memnuniyeti, hizmet veren
takımın ve yöneticisinin iletişim gücüyle
doğrudan ilişkili.

waranty-100

Verimlilik

Verimlilik, en düşük maliyetle
en yüksek kalitede mal ve hizmet
üreterek kazanç anlamına gelir.

Bunu gerçekleştirmesi beklenen ekiplerin
verimli olması, farklı açılardan bakabilen
inovatif yöneticilere bağlı
.

waranty-100

Kârlılık

Çok kazandıran satışlar iyidir.
Kazancın sürdürülebilir olması çok daha iyidir.
Sürekli kazanç yaratan bir işletme sadece stratejik düşünebilen ve hayalleri somut hedeflere dönüştüren lider yöneticilerle mümkün.

Yöneticileriniz

İşlerini çok iyi yapan yöneticileriniz var…
Zaten bu yüzden yönetici oldular: İşlerini çok iyi yaptıkları için.

Peki, yöneticilik deneyimleri var mı?
Yönetsel yetkinlikleri yeterli mi?

Hangi sektörde olursanız olun birkaç yılda bir piyasaları silkeleyip duran krizler ve giderek büyüyen belirsizliklerle dolu bir VUCA Dünyasındayız artık.

Eğer yönetici pozisyonunda oturanların yönetsel yetkinlikleri yetersizse VAY HALİNİZE !

Yönetsel yetkinlik gelişimi programlarıyla ilgili
detaylı bilgileri bizzat Guard’lardan dinlemek için

waranty-100

İletişim

İyi bir yönetici; önce kendisiyle yapıcı ilişki kurar.
Kendisini ve takımlarını her koşulda motive edip istim üstünde tutabilir.
Müşterinin ihtiyaçlarını anlar ve ekiplerinin de anlamasını sağlayarak müşteri bağlılığı yaratır.

waranty-100

Yönetim

Yetkin bir yönetici; üstlerini de astları kadar başarıyla yönetir.
Krizde duygularını yönetebilirkrizleri deneyim, gelişim ve kazanç fırsatı olarak “değerlendirir”.
Takımının; her bir üyesinin ihtiyaç ve iletişim modellerini bilir, onları “anlaşıldıklarını” hissettirerek yönetir.

waranty-100

Gelişim

Yönetsel yetkinlikleri geliştirmek konusunda istekli ve çeviktir.
Takımını delege ederek ve inisiyatifi bırakarak geliştirebileceğini bilir. Takımın gelişimini EN AZ kendi gelişimi kadar önemser.
Kendisi ve takımla beraber organizasyonun da gelişimini kollar.

Geleceğiniz

İşinizin geleceği yetenekli yöneticilerinizin performansına bağlı.
Siz onlara yatırım yapıp onları geliştirirseniz, bunun meyvelerini hızla toplarsınız.

Gelişim için olmazsa olmaz tek şey “Davranış Değişikliği”Yöneticileriniz vizyon, değerler ve takımdaşlık üçgeninde de farkında ve bilinçli davranmalılar. Davranış ise sadece eğitimle değişmiyor.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; eğitimlerde aktarılan bilginin %80’i daha birinci haftanın sonunda hatırlanmaz oluyor. Yetkinlik kazanımını -deyim yerindeyse- yöneticilerin içlerine işlemek gerekiyor.

Yetkinlik gelişimini hızlandıran daha fazla uygulama, daha yakın takip ve sürekli destek Management Guards Yönetici Geliştirme Programlarında sağlanıyor.

Programla ilgili detaylı bilgileri
bizzat Guard’lardan dinlemek isterseniz

waranty-100

Vizyon

Lider yönetici; vizyonun ne olduğunu ve önemini bilir; kişisel vizyona sahiptir.
Astlarının ve dahil oldukları takımların da kurumla uyumlu vizyon sahibi olmalarını önemser.
Vizyonu hedeflere bölerken tüketici ihtiyaçlarına odaklandığında satış artıracağını bilir.

waranty-100

Değerler

Kendisinin, ekibinin, yöneticilik yaptığı kurumun ve hizmet götürdüğü müşterilerin… Yani herkesin değerlerine göre eyleme geçtiğinin farkındadır.
Ekip ve kurumun değerlerinin uyumunu kontrol eder ve gerekirse düzeltir.
Değer odaklı hizmetle müşteri memnuniyetini artırmayı hedefler.

waranty-100

Takım Ruhu

Takım ruhunun liderden kaynaklandığının farkında olan her yönetici; durumsal liderlik yapabilmeyi önemser.
Takım üyelerinin kişisel ihtiyaçlarını anlayarak otantik liderliği kucaklar.
Sadece kendi liderlik ettiği takımların değil, tüm organizasyonun ortak bir ruhla çalışmasını sağlamakla ilgilenir.

Böylesi bir geleceği yaratmak “Yıldız” ve/veya “Yıldız Adayı” yöneticilerinizin yönetsel yetkinliklerini geliştirmesiyle olur. Gelişim için sahada davranış değişikliği ve bunun için de
“Yakın Destek” şarttır.

Management Guards, yöneticilerin liderlere
dönüşüm sürecine bütünsel yaklaşır:

Hem yöneticinin ihtiyaç
duyduğu yakın desteği
sağlar
 hem de işletmenin verimlilik ve
kârlılığını korur
.

Management Guards Yönetici
Gelişitirme Programları
ile ilgili detaylı bilgileri bizzat
Guard’lardan dinlemek için 

waranty-100

İletişim

Tercihe göre; Kişilik EnvanteriKarakter Analizi ve Gözlem veya bu 3 yöntemin hepsini birden kullanarak yöneticilerinizin yönetsel ve yaşamsal yetkinliklerden hangisinde gelişim alanları bulunduğu tespit edilir.
Her yöneticiye özel program geliştirilir. Süreç boyunca kaydedilen gelişim hem yöneticiye (danışan) hem de sponsora (Üst Yönetim/İK) düzenli raporlama ile aktarılır

waranty-100

Eğitim

Yöneticilerinizekişiye özel hazırlanan program doğrultusunda eğitimler atanır.
Bu eğitimler; bire bir veya aynı eğitimin atandığı az sayıda yöneticiyle oluşturulacak küçük sınıflar halinde verilir.

Uygulama odaklı bu eğitimlerin küçük sınıflarda aktarılması iki büyük avantaj sağlar:
1) Zaman maliyeti (eğitimlere ayrılan vakit) azalır.
2) Uygulama konusunda daha çok fırsat yaratır.

waranty-100

Mentorluk / Koçluk

Sahada önemli toplantılardan müşteri görüşmelerine, astlarla iletişimden üstlere raporlamaya kadar tüm konularda gelişime odaklı gözlemlerde bulunmak üzere her yöneticiye bir “Guard” atanır.
Gözlemler raporlamalara ve mentorluğa dönüşür.
Aynı zamanda yöneticilerin potansiyellerini keşfedip geliştirebilmeleri için düzenli koçluk görüşmeleri yapılır.

V. Tolga HANCI
– Kurucu Ortak

Engin BARAN
– Kurucu Ortak

Birsen DURHAN SELEK
– Ortak

Seçil ÖZEKİN ERDOĞAN
– Ortak

Rauf ERİŞ
– Ortak

Azer ERDEM
Ortak

You Manage, We Cover.

error: Korumalı İçerik